Célunk, hogy megszülessenek
a kívánt, tervezett gyermekek.
EN
Célunk, hogy megszülessenek
a kívánt, tervezett gyermekek.


Naptár

Családbarát Kórházi Osztály 2018 - Pályázat


haromkiralyfi.hu / 2018.02.06.


Pályázati felhívás:

A „Családbarát Kórházi Osztály 2018” pályázat alapítói:

A Kopp Mária professzor asszony által alapított Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom, az Év Családbarát Vállalata-díj alapítója, és a magyarországi kórházakat tömörítő Magyar Kórházszövetség célkitűzése jelen pályázattal, hogy a kórházi szférában már meglévő család- és emberbarát jó gyakorlatokat minél szélesebb körben megmutassa. Célunk, hogy a családbarát szemlélet minél inkább elterjedjen, ezzel segítve a kórházi dolgozók jobb munka-magánélet egyensúlyát, nagyobb megbecsülését valamint a betegek és hozzátartozóik minél emberibb kiszolgálását.

Különös jelentőséggel bírnak a kórházi osztályok, ahol a munkatársak és a betegek a bőrükön érzik az intézmény családbarát szellemiségének előnyeit.

A pályázat, a címek és díjak átadása arra is lehetőséget biztosít, hogy családbarát együttműködések megszületését támogathassuk a családbarát kórházak és családbarát vállalatok között.

A családbarát szemlélet napjainkra a humán erőforrás szempontjából sikeres és fenntartható intézmény egyik záloga. Segítheti a pályaválasztásnál és azt követően a fiatalok orientációját, feltétele a meglévő, jól képzett és gyakorlott munkatársak megtartásnak, testi-lelki egészsége megőrzésének.

A családbarát szemléletű szervezet a modern kor követelményeinek és a fiatal munkaerő elvárásainak megfelelő vezetési technikákat feltételez, ezért különösen fontos ezen szervezetek bemutatása, példaként állítása.

Mindezek mellett pedig ezek az intézmények harmonikusabb gyógyulási folyamatot biztosítanak a betegek és hozzátartozóik számára.

A pályázat elsősorban a családbarát szemlélet szervezetet, döntéseket, napi életet átható voltát (beágyazottságát) vizsgálja, nem az anyagi ráfordításokat helyezi fókuszba.

Jelen pályázattal családbarát kórházi osztályok jó gyakorlatait kívánjuk kiemelni, de a cím hozzásegítheti az egész intézményt ahhoz, hogy Családbarát Kórház-díjban részesülhessen az alábbiak szerint:

Családbarát Kórház 2019-díj:

  • A Családbarát Kórház –díj pályázat első alkalommal 2019- évben kerül meghirdetésre.

  • A díj elnyerésének feltétele a kórházi díjra beadott pályázat mellett összesen legalább három kórházi osztály családbarát minősítése adott évre és az azt megelőző évre vonatkozóan.

  • A díj Kopp Judit szobrából készített bronzöntvény. - A díjjal együtt egy tábla és egy matrica jár a díjazott részére. - A díjra, táblára és matricára felkerülő felirat: „Családbarát Kórház”, valamint az adományozás éve.

Családbarát Kórházi Osztály 2018-díj:

  • A Családbarát Kórházi Osztály –cím pályázat 2018-ban első alkalommal kerül meghirdetésre.

  • A pályázatnak két része van, az első fejezet a kórházi osztály, mint gyógyító-szolgáltató, a második fejezet a kórházi osztály, mint munkahely család- és emberbarát működését vizsgálja

  • A cím egy tábla, melyet az osztály folyosóján, várójában vagy egyéb jól látható helyen lehet kihelyezni. - A tábla mellett egy matrica jár a címet nyert osztály részére - A táblára és a matricára felkerülő felirat: „Családbarát Kórházi Osztály”, valamint az adományozás éve.


CSALÁDBARÁT KÓRHÁZI OSZTÁLY 2018 PÁLYÁZAT
BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE: 2018. MÁRCIUS 19.
PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSE: ELEKTRONIKUS FORMÁBAN, balansz@haromkiralyfi.hu e-mail címre

EREDMÉNYHIRDETÉS: 2018. ÁPRILIS 25-én, a Magyar Kórházszövetség XXX. Kongresszusán
HELYSZÍN: Hotel Eger & Park**** (3300 Eger, Szálloda u. 3.)
SZEKCIÓ I. - Családbarát kórházi működés és ellátás  - 2018. április 25.   15.45-17.00 h

KONGRESSZUS HONLAPJA: www.mkszkongresszus.hu

Családbarát Kórházi Osztály - Zsűri 2018:

Zsűri elnökök:

Mészáros Magdolna
címzetes főiskolai docens, szülésznő, egészségügyi szakoktató, egészségügyi menedzser, szociálpolitikus

Negyven éve dolgozik a gyulai Békés Megyei Központi Kórházban. Szülésznő, egészségügyi szakoktató, majd intézetvezető szakoktató, végül ápolási igazgató lett. A gyógyítás mellett folyamatosan tanít is, a gyulai főiskola diplomás ápoló karán egészségmenedzsmentet oktat. A család és az egészség témáját mindig a szívén viselte. Tíz éven keresztül szervezte a fiatalok körében a „Családi életre nevelés” egészségnevelő programot középiskolások részére. Számos egészségügyi szervezetben töltött be vezető pozíciót. Többek között ő az Ápolás Szakmai Kollégium elnöke, illetve az Egészségügyi szakmai Kollégium titkára is. A szakmai kollégium elnökeként a szakdolgozók élet és munkakörülményeivel kapcsolatban számos kutatást végzett. Így az ápolók egészségi állapotát, az ápolói létszámot, az ápolók munkakörülményeit, a kórházak ápolásieszköz-ellátottságát, az erőszakmentes kórházakat és az ápolási igazgatók helyzetét is tanulmányozta. A szakember számára a lelki és a testi egészség egyaránt fontos, éppen ezért saját intézményén belül létrehozta a mentálhigiénés teamet, amely a dolgozók mentálhigiénés egészségvédelmével foglalkozik. Az „Egészségünkre Egyesület” segítségével számos rekreációs programot valósított meg a kórházi dolgozók részére.

Skrabski Fruzsina
újságíró, blogger, producer, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom vezetője

A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom vezetője. Ezt a feladatot édesanyjától, a Mozgalom alapítójától, Kopp Máriától örökölte. Újságíróként, bloggerként és producerként is dolgozik, miközben kislányát neveli. A Mozgalom vezetőjeként szeretné, ha a kezdeményezésből az ország egyik legerősebb civil szervezete lenne. Szerinte erre van is remény, hiszen a kívánt gyerekek megszületése egy olyan szerethető gondolat, melyet sokan támogatni tudnak. Nagyon fontosnak tartja, hogy minden fiatalnak lehetősége legyen megvalósítani a családalapítási vágyait. Reményei szerint a Családbarát Kórházi Osztály címmel arra ösztönözheti az egészségügyi intézményeket, hogy a munkatársaikat támogassák abban, hogy megszülethessenek a kívánt gyermekeik. Szeretné, ha a kórházakat a cím arra motiválná, hogy figyeljenek arra, hogy a betegek családtagjai is aktívan részt tudjanak venni a gyógyulási folyamatban. Hiszi, hogy a családbarát szemlélet minden munkahelyen alap lesz és kölcsönösen megbecsülik egymást a munkavállalók és a munkaadók.

Zsűri:

Dr. Novák Krisztina
az Integrált Jogvédelmi Szolgálat Jogvédelmi Biztosa

A Szegedi Tudományegyetemen szerzett jogi és közgazdasági diplomát. Már az egyetemi évei alatt megfogalmazódott benne, hogy tudását mások megsegítésére szeretné fordítani. Kezdetben az Egészségügyi Bizottság, majd az Emmi Egészségügyért Felelős Államtitkárság munkatársa volt. 2012-ben az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központot (OBDK) vezetésére kapott megbízatást. Az intézmény működtette a szociális ellátórendszerben élők, a gondozásba vett gyerekek, valamint a betegek jogainak védelmére létrejött jogvédői hálózatot, valamint tevékenységi körébe tartozott a jogvédelmi képviselők képzése, minőségfejlesztése is. 2016. január 1-vel az OBDK részben átalakulva, de megőrizve, sőt erősítve az emberközpontú szemléletmód tevékenységi köreit az újonnan létrejött Integrált Jogvédelmi Szolgálat vette át. A hozzájuk forduló állampolgárok száma évről évre növekszik, amely a jogvédelmi képviseleti munkájuk ismertségét, elismertségét és a társadalom folyamatos igényét tükrözi. Kollégáival együtt törekszik a mindennapi munkavégzése során szem előtt tartani a segítségre szorulók érdekeit, az emberi odafordulásban rejlő erőt és ezáltal betegbiztonságra fókuszáló jogvédelmet kialakítani. "Úgy bánj másokkal, ahogy szeretnéd, hogy mások bánjanak Veled!" - vallja a jogvédelmi biztos asszony, aki ebben a szellemben igyekszik végezni a saját munkáját is.

Prof. Dr. Oláh Éva
egyetemi tanár, gyermekgyógyász, klinikai genetikus

Ötven éve dolgozik a debreceni gyermekklinikán, érdeklődési területe a klinikai genetika. Pályafutása kezdete óta számos hazai és nemzetközi szakmai testület vezetőségi tagja, elnöke. A Debrecenben végzett orvosok generációit oktatta, a hallgatók több alkalommal választották az „Év Oktatójának”. Emellett számos állami, egyetemi, egészségügyi és oktatási minisztériumi, városi és megyei és szakmai díj birtokosa. Gyermekgyógyász professzorként és klinikaigazgatóként minden nap vizitelt az osztályokon. Pontosan ismerte az ott folyó gyógyító, oktató és kutatómunkát, a gyógyuló gyermekeket és családjaikat, igényeiket, félelmeiket, és részese volt több ezer gyermek gyógyulásának. Hisz abban, hogy a gyógyuláshoz a betegek biztonságérzete és a gyógyításukon fáradozók kiegyensúlyozottsága kiemelkedően fontos. Éppen ezért a Családbarát Kórházi Osztály díjat egy kiváló kezdeményezésnek tartja, mely jó példát mutat arra, miként lehet ez a helyzet mindkét fél számára elviselhetőbb, eredményesebb. Szerinte a gyógyítás csak szívből jövő emberséggel és empátiával lehet teljes, s a fiatalokat csak jó példával lehet megtanítani arra, hogyan legyen egy orvos, egy osztály, egy kórház valóban gyermekbarát, családbarát, s egyben olyan munkahely, ahol a szakemberek megbecsülést és a fejlődésükhöz támogatást kapnak.

Dr. Páva Hanna
az Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgató-helyettese, az ÁEEK Emberi Erőforrás-fejlesztési Főigazgatóság vezetője

Harminc éve a dolgozik az egészségügyi közigazgatásban, jogász, európai jogi szakjogász. Rendszeresen oktat, elsősorban betegjogi, illetve egészségügyi adatvédelmi területen. Évek óta tevékenysége egyik fő célja annak biztosítása, hogy elegendő számú, jó képzettségű, empatikus, a betegekkel és hozzátartozókkal humánusan foglalkozó szakember álljon rendelkezésre a magyar egészségügyben. E cél elérésének egyik legfontosabb eszköze a magas színvonalú képzés. Ennek érdekében munkatársaival folyamatosan felmérik, elemzik a képzési igényeket, az új képességek, tudás megszerzéséhez szükséges új képzési formák bevezetésének lehetőségét és számos alkalommal innovatív megoldásokkal sikerült felkészült, elkötelezett, a szakmájuk és a betegek iránt felelősséget vállaló szakembereket képezniük. Örömmel fogadta el a zsűritagi felkérést, hiszen a Családbarát Kórházi Osztály kezdeményezés a szeretetteljes gyógyítást, ápolást, gyógyulást szolgálja, ugyanakkor az egészségügyi dolgozók számára is erőt ad, és lelki megújulást hozhat.

 

dr. Révész Bálint
a K&H Bank Zrt. Személyügyi szolgáltatások és munkavállalói kapcsolatok főosztály vezetője

A versenyszférában szerzett tizenöt éves HR vezetői tapasztalata szerint a munka és a magánélet egyensúlya, illetve a vállalat családbarát szemlélete kiemelkedő hatással van a munkatársak közérzetére és a vállalat eredményességére. Az elmúlt években számos családbarát intézkedést vezetett be a munkahelyén, amelyekkel több családbarát-díjat is kiérdemelt. Aktív résztvevője a Három Királyfi, Három Királylány Balansz munkacsoportjának, a K&H Bank Zrt. a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom Családbarát vállalat – Mentor szervezete is lett. Révész Bálint többgyermekes édesapa, hosszú időn át közelről látta az egészségügyben dolgozó orvosok és szakápolók küzdelmét a betegekért. Szükségesnek tartja, hogy a kórházi viszonyok között is elismerésre kerüljenek a családbarát jó gyakorlatok, és e szemlélet minél inkább elterjedjen. Szerinte ez az ott dolgozók nagyobb megbecsülését, a munkakörülmények javítását, valamint a betegek minél gyorsabb gyógyulását szolgálná.

Szabó Zoltán
a BT Európai Szolgáltatóközpontjának vezetője

A BT 2300 fiatalt foglalkoztat. A vállalatnál dolgozó közel 500 szülőn keresztül több mint 1000 kisgyermek kötődik a céghez. A vállalatnál ezért nagy hangsúlyt fektetnek a családbarát intézkedésekre. Erőfeszítéseiket többször is az Év Családbarát Vállalata-díjjal jutalmazták. 2017-ben a Családbarát Mentorszervezet címet nyertek. Szabó Zoltán négy gyermek édesapja, így tisztában van a dolgozó szülők előtt álló kihívásokkal. Cégvezetőként vallja, hogy a kiváló munkához, elkötelezett és teljes életet élő munkatársak kellenek. Ezért tartja fontosnak hogy az egészségügyi intézmények is családbarát munkahellyé válhassanak. Az élet úgy hozta, hogy kislányával az első hónapokat kórházban kellett tölteniük. Saját bőrén tapasztalta meg, mitől válik egy intézmény családbaráttá, illetve emberbaráttá. Látta, hogy a hasonló szervezetek közül mitől emelkedik ki egy-egy a többiek közül. Vallja: minden egyes sikersztori mögött egy csapatnyi zseniális és a saját, illetve a szervezete határait feszíteni akaró és képes szakember bújik meg. Tapasztalatai szerint sokszor az apró intézkedések, gesztusok azok, amik a kiszolgáltatott helyzetben levő kisgyermek és a hozzájuk tartozó szülők mindennapjait teszik könnyebbé, és végső soron hozzájárulnak a betegek gyógyulásához is. Nem mindegy tehát, hogy egy kórház, egy osztály mint szolgáltató miként viszonyul a családokhoz.

Ujvári Enikő
a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom Balansz, munka-magánélet Programjának vezetője, HR szakértő, az Év Családbarát Vállalata-díj zsűrijének elnöke.

Tanácsadói területen töltött évek után, két kislány mellett csatlakozott a Mozgalomhoz 2009-ben. Kiemelten foglalkozik a munka-magánélet harmónia kérdésével, a nők munkaerőpiacra történő (vissza)integrálódásával, a családbarát vállalati megoldásokkal, az atipikus foglalkoztatás témájával, a digitalizáció és rugalmasság okozta vezetői attitűd- és szemléletváltással, valamint a munkáltató és munkavállaló közötti együttműködéssel. 2013-ban a Mozgalom oklevéllel jutalmazta azokat a vállalatokat, akik ebben a szemléletformálásban partnerei voltak, majd 2014-ben meghirdette az első az Év Családbarát vállalata-díj pályázatot. Megalakult a Balansz Közösség, melybe mintegy 300 aktív tag tartozik, olyan vállalatok, akik már rendelkeznek családbarát jó gyakorlatokkal, és szívesen tanítanak és tanulnak másoktól erről. 2016 óta Családbarát Vállalat-Mentor Vállalatok is segítik ezt a munkát. Orvos és orvos asszisztens szülők gyermekeként örömmel mondott igent a Magyar Kórház Szövetség indítványára, hogy megszerzett tapasztalataival támogassa a kórházakban a családbarát jó gyakorlatok gyűjtését és terjesztését. Hisz abban, hogy az ágazatok közötti párbeszéd nyomán vállalati-kórházi tudásmegosztás, együttműködés alakulhat ki és végső soron a dolgozók nagyobb jólléte nyomán a betegek egyre barátságosabb, egyre inkább emberközpontú környezetben gyógyulhatnak.

Kérdés esetén írjanak a következő e-mail címre: balansz@haromkiralyfi.hu

Előző oldalra »  •  Főoldalra »

Aktuális programjaink országosan

Még több program megtekintése

Interaktív

Videó galéria

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Elfogadom az adatvédelmi szabályzatot!