Célunk, hogy megszülessenek
a kívánt, tervezett gyermekek.
EN
Célunk, hogy megszülessenek
a kívánt, tervezett gyermekek.


Naptár

Támogatások családosoknak és rászorulóknak

Ide gyűjtöttük össze azoknak a minisztériumoknak, humanitárius szervezeteknek és alapítványoknak az elérhetőségeit, akik segítséget tudnak nyújtani családoknak és nehéz sorsú embereknek.

1. Családi tudakozó - Szociális tájékoztatás, tanácsadás, gyermekek után járó ellátások

csaladitudakozo.kormany.hu

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Irodájának tájékoztató füzetei és az alábbi leporellói nyomtatott formában ingyenesen is kaphatók, és elérhetők a Minisztérium Központi Ügyfélszolgálati Irodájában, a Budapest. V. kerület, Szalay u. 10-14. alatt, (Honvéd u. - Szalay u. sarok), illetve megrendelhetők postai úton: 1373 Budapest, Pf.: 609., vagy az ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu címen. Kiadványainkat a jogszabályi változásoknak megfelelően folyamatosan aktualizáljuk.

SZOCIÁLIS, CSALÁDTÁMOGATÁSI, EGÉSZSÉGÜGYI  ÉS KÖZOKTATÁSI ÜGYEKBEN

Személyes ügyfélfogadás:

Hétfő - Szerda - Péntek                9-12 óra között
Kedd - Csütörtök                          13-16 óra között

A Központi Ügyfélszolgálati Iroda telefonos elérhetőségei:
( Naponta 9-12 és 12.30-16 óra között; péntekenként 9-12 óráig )

- egészségügyi ügyekben:                              ( 06-1 ) 795-1297
- oktatási ügyekben:                                         ( 06-1 ) 795-4755
- szociális és családtámogatási ügyekben:  ( 06-1 ) 795-3168


MUNKAJOGI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, TANÁCSADÁS, INFORMÁCIÓ

Nemzetgazdasági Minisztérium Munkajogi Ügyfélszolgálata

A személyes ügyfélfogadás MEGSZŰNT!

A továbbiakban kizárólag telefonos munkajogi  tanácsadás áll rendelkezésre az alábbi elérhetőségen:

Telefonszám:                              (06-1) 795-7977
Hétfőtől – csütörtökig                    9.00 – 15.00
Pénteken                                          9.00 – 13.00

E-mail:                        ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu

2. Technikai információk a CSOK-ról

www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/technikai-informaciok-a-csok-rol

Itt érhetőek el a Nemzetgazdasági Minisztérium lakáscélú állami támogatásokról szóló ügyfél-tájékoztatói.

A családi otthonteremtési kedvezményhez ( CSOK) kapcsolódó egyéni szakmai jellegű megkeresésekkel, kérdésekkel - így különösen az ÁFA visszatérítéssel kapcsolatban - közvetlenül a Nemzetgazdasági Minisztériumot keressék meg, az alábbi elérhetőségeken:

A Nemzetgazdasági Minisztérium Ügyfélszolgálatának  címe:
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Postafiók címe:  1369 Budapest, Pf. 481.
Ügyfélszolgálat e-mail címe: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu

3. Magyar Máltai Szeretetszolgálat

maltai.hu/tevekenysegkereso

"A hit védelme és a szegények szolgálata" (Tuitio fidei et obsequium pauperum)

Több mint kilencszáz éve ez minden Máltai szervezet jelmondata a világon. Világos cél, világos feladat. Az alapító atyák más korban biztosan mást értettek a hit védelmén, mint amit ma gondolunk küldetésünkrõl, és a szegények istápolása is bizonyosan más tartalommal bírt akkoriban.

Ettõl azonban jelmondatunk nem vált idejét múlttá, hiszen napjainkban ugyanolyan fontos a hit védelme, amelyet ma példamutatásunkkal, a szegényekhez, bajbajutottakhoz való odafordulásunkkal, szeretetünkkel próbálunk szolgálni.

A segítségünkre szorulók száma sajnos nem csökken és ez egyre több erõfeszítésre kényszerít bennünket. A mai kor elvárásai szerint végezzük munkánkat, amelynek legfõbb értékei a közösség ereje, a feladathoz való alázat, a magas szintű szakmai felkészültség, de talán legfontosabbként a rászoruló ember valódi szolgálata.

4. Katolikus Karitász

karitasz.hu/segithetunk

A Katolikus Karitász egyházi jogi személyiségű közcélú humanitárius szervezet, amely korra, nemre, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül segíti a rászorulókat szociális, egészségügyi intézmények fenntartása és különböző segélyprogramok, akciók útján.

Munkánkat a nagy nemzetközi segélyszervezetek által kidolgozott és elfogadott alapelvek, szabványok határozzák meg. Legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a karitász hálózatban dolgozó önkéntes és hivatásos munkatársak személyes szeretete jusson el az általunk támogatott emberekhez. A szeretetszolgálatot közösségben gyakoroljuk és ezekbe a közösségekbe szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Segítségre szorul? Munkatársaink és önkénteseink az ország minden pontján várják mindazokat, akik segítséget kérnek.

Országos Központ - Ügyfélszolgálat
1111 Budapest, Bartók Béla út 30.
Telefon: 1 / 372-0910
e-mail: office@caritas.org.hu

5. Ökomenikus Segélyszervezet 

www.segelyszervezet.hu/hu/igy-segitunk

Az 1991-ben alapított Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete. Az alapító egyházak összefogása ma már szakemberek, önkéntesek, adományozók és felelős vállalati partnerek egyre bővülő közösségeként segíti a bajbajutottakat és nélkülözőket. A Segélyszervezet a nemzetiségi, vallási és világnézeti hovatartozásra való tekintet nélkül, a legszigorúbb szakmai és átláthatósági követelményeknek megfelelve nyújt segítséget a rászorulóknak Magyarországon, a Kárpát-medencében és a nemzetközi közösség részeként.

Segítség a bajbajutottaknak: A Segélyszervezet célkitűzése, hogy gyors, szakszerű és hatékony segítséget jutasson el a természeti katasztrófák és emberek okozta krízisek károsultjainak. 

Küzdelem a szegénység ellen: A Segélyszervezet célkitűzése, hogy intézményein és programjain keresztül ne csak gyorssegélyt, de kitörési pontokat is kínáljon a szegénységből mindazok számára, akik maguk is készek tenni a felzárkózásért.  

Erősebb társadalmi szolidaritás: A Segélyszervezet célkitűzése, hogy az önkéntesség és az adományozás kultúrájának építésével erősítse a társadalmi szolidaritást. 

6. Magyar Vöröskereszt

www.voroskereszt.hu/kueldetesuenk.html

Szociális tevékenységünk bemutatása:

Törvényileg meghatározott alapfeladatunk a rászoruló emberek, a hátrányos helyzetű csoportok segítése. A Magyar Vöröskereszt Szociális tevékenységét megyékre, azon belül is településekre lebontva, szakemberek és önkéntesek segítségével végezzük. Alapelvünk szerint, ugyanis a problémát ott kell orvosolni, ahol a kihívás keletkezik.

Természetesen mindezek mellett érzékenyen reagálunk minden, az emberi szenvedést növelő krízishelyzetre, miközben nem felejtjük el egy pillanatra sem a mindennapi nehézségeket, problémákat. A Magyar Vöröskereszt elsősorban családokat, magánszemélyeket támogat természetbeni adománnyal, ahol minden esetben a rászorultság szempontjait vesszük figyelembe.

7. Menhely Alapítvány

www.menhely.hu/index.php/magunkrol/intezmenyeink 

Az Alapítvány alapértéke, hogy minden embernek alapvető joga van ahhoz, hogy mind jogilag, mind fizikailag, mind társas kapcsolataiban - biztonságban érezhesse magát egy helyen: egy lakásban, egy településen, egy hazában. Az Alapítvány alapcélja, hogy ez a lehetőség valóban mindenki számára elérhetővé váljon, ettől a lehetőségtől senki ne legyen megfosztva.

A Menhely Alapítvány tevékenysége kiterjed a tartósan kiszorultak, kiilleszkedettek, fedél nélkül élők krízishelyzetének enyhítésétől a hosszabb-rövidebb ideje hajléktalanként, intézményekben élők támogatásán keresztül a biztonságos otthonnal nem rendelkező, albérletekben, szívességi lakásokban, munkásszállókon meghúzódó emberek szociális ügyeinek az intézéséig az otthontalanság minden megjelenési formájára.

"Mindenkinek legyen otthona!"

8. Anya-gyermek védett otthonok

Ebben az esetben szintén a Menhely Alapitványtól érdemes segitséget kérni.

9. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat

www.gyermekmento.hu/tevekenyseg

Szervezetünket, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesületét 1990 májusában alapítottuk a hannoveri szervezet mintájára és támogatásával.

Célja a fizikailag és értelmileg sérült, az árva és más rászoruló gyermekek felkarolása, életkörülményeinek javítása, jövőjük megalapozása. Egyesületünk közhasznú szervezet, vallásra, politikára és nemzetiségi hovatartozásra való tekintet nélkül, önkéntes alapon működik.

10. Otthon Segítünk Alapítvány

www.otthonsegitunk.hu

Az Otthon Segítünk Alapítvány segítő szolgálatok hálózata, amelyek a család harmonikus működéséért, megerősödéséért és a szülői szerep megbecsüléséért helyi szinten támogatják a családokat megelőző jelleggel, önkéntes munka hozzáadásával, családlátogatással és személyes törődéssel; továbbá gazdagítják az önkénteseket sokoldalú folyamatos képzéssel, a segítőmunka elismerésével és a közösséghez tartozás által.

11. Lakásprobléma

nyugodtsziv.hu

habitat.hu

avarosmindenkie.blog.hu

12. HÉRA Alapítvány

www.heraalap.hu

A HÉRA Alapítványt 1991-ben azért hozták létre energetikai szakemberek, mert úgy gondolták, hogy a várható áremelések miatt súlyos helyzetbe kerülőket csak így tudják kellőképpen támogatni. Ma is így van ez. Az energia áremelések súlyosan érintek a nagycsaládosok, a gyereküket egyedül nevelők, a kisnyugdíjasok, a mozgáskorlátozottak stb. mindennapi életét. Az alapítvány az alapítása óta folyamatosan segít a nehéz és krízis helyzetbe kerülőkön: áram-, gáz- és távhőszámlán jóváírt támogatással, valamint energiatakarékos kompakt fénycsövek ajándékozásával.

Amennyiben Ön pályázni szeretne vagy információra van szüksége az alapítványi működésről, nyissa meg az oldalainkat, ahol is megtalálja Pályázati-kiírásunkat, amely Adatlapokat is tartalmaz, valamint olyan közérdekű információkat, amelyek mindenki által megismerhetők, hozzáférhetők.

További információért forduljon hozzánk munkanapokon: +36 (1) 225 1770
vagy elektronikus postai úton a heraalap@heraalap.hu címen.

13. Madárka Egyesület - bejegyzés alatt

www.facebook.com/madarkaegyesulet

Alex levelével kezdtük. De Magyarországon nagyon sok Alex él, aki fázik, aki éhesen fekszik le, akik továbbtanulhatnak. A Madárka segít - Veletek.

 

Előző oldalra »  •  Főoldalra »

Aktuális programjaink országosan

Még több program megtekintése

Interaktív

Videó galéria

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Elfogadom az adatvédelmi szabályzatot!